Купи 1 книга – Румен Павлов отговаря…

Участие на издателство „Екрие“ в кампанията  „Купи 1 книга“

\"\"

 

 

www.kupi1kniga.com

Автор: Румен Павлов

Заглавие: \”Отвор\” – поезия 

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на програма „Дебюти“ на Национален фонд „Култура“

Румен Павлов споделя в блиц интервю: Questions_blitz-interview_Rumen

\"\"

 

 

 

 

 

Представяне „Отвор“:

Дебютна стихосбирка. Покана за навлизане в ново, широко пространство. Изследване на темите за загубата, търсенето, осъзнаването и (само)усъвършенстването. Красиво книжно тяло с минималистично художествено оформление (корица, илюстрации, разположение на текста).

АНОТАЦИЯ „ОТВОР“:

Дебютната стихосбирка на Румен Павлов ни отвежда в нови места. Привидно всичко е същото, обаче е подредено напълно необичайно. Жестоко напрежение слепя думите още по-плътно една в друга, вбива ги. Стихотворението имплодира. Не се налага да разбираме всичко. Знаем само, че с неподправен трагизъм Румен започва своята светла битка за собствените си истини.

Марин Бодаков

Откъс:

Смирение

 

Едно намерено крило в полето

ще сравня по крехкост

с влакната в тялото ми на човек.

И двете са пихтиести,

отделят газове при гниене,

играят важна роля за движението –

оттам за мястото, местата и местенцата.

С перата са писани много истории за

крехкостта,

отнесените покриви,

за крехките есенни пориви,

за трудните зимни разследвания

по вълчите стъпки, във вълчите нощи.

С човешката плът са гонени вълците,

с капани от черна стомана –

остриетата плуват в бяла сланина,

вълчетата плуват в бездънни утроби.

А крехките мускули

се отпускат и свиват,

отпускат и свиват,

отпускат и сливат с крехката кал,

отпускат и сливат със зимното слънце,

което ги свива в сърцевините си,

крехки като отрязани крила

в небето.

Давя се в облака

с форма на брадва.

Не искам от нищо

по много.

Shopping Cart