В ЕКРИЕ РАБОТИМ С ТВОРЦИ И РЕАЛИЗИРАМЕ МЕЧТИ

Творчески процес

За контакт:

Галина Попова 

тел.: 0888 991 929, e-mail: gpopova@ecrier.bg

Книгоиздаване Книгоиздаване, печатници

За контакт:

Йордан Попов (Управител Екриe ООД)

тел.: 0888 998 010, e-mail: office@ecrier.bg

Книгоразпространение

За контакт:

тел.: 0888 998 010, 0888 991 929

e-mail: office@ecrier.bg