МЯСТО ПОД ЗВЕЗДИТЕ – Доника Ботева 02.07.2021 – Категория: Творческо начало с Екрие

Създавам свое място под звездите. Наричам го с различни имена, броя на пръсти тухлите и дните. Издигам си невидима стена. Не ми е нужен покрив под звездите. Едно легло, две книги и мечти, достатъчни, за да осмислят дните на някой, който може да лети. Отключено е – ето ги вратите. В дома ми като в себе си ела! Прозорци нямам, каня празнотите, танцувам с тях на лунна светлина. Аз нямам катинар и нямам име! Строя…

Продължи